Events & Announcements

Admission Notice -
BBA, BBA(CA) 2018-19

Pre-registration form for Entrance Test

  1. Get the Pre-registration form for Entrance Test -
    Click here >>>
  2. Fill up the form and submit hard copy in college office between 10.00 a.m. to 3.00 p.m.
  3. Entrance Test will be held on Wednesday,
    6th June 2018 during 10.00 a.m. to 11 a.m.


Lecture


हुजूरपागा महिला वाणिज्य महाविद्यालय, लक्ष्मी रोड, पुणे-३० येथे दि.२८/५/२०१८ रोजी १२ वी नंतरच्या "व्यवस्थापन व संगणक क्षेत्रातील संधी" या विषयावर फक्त मुलींसाठी प्राध्यापक व प्राचार्य यांचे मार्गदशनपर व्याखान आयोजित केले आहे. तरीही पालक व विद्यार्थिनींनी या संधीचा अवश्य फायदा घ्यावा.

वेळ – सकाळी १० वा.

स्थळ - हुजूरपागा महिला वाणिज्य महाविद्यालय, लक्ष्मी रोड,पुणे-३०Previous Events & Announcements